Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Det händer mycket i dessa lokaler. Läs gärna mer vilka kurser som är igång just nu hos ABF 
www.abf.se/kurser–evenemang

Läs mer på hemsidan www.abf.se