Innoverba arbetar med innovation i vid mening där uppfinnande, utbildning inom innovationsområdet. 
Bearbetning av ädla metaller och – stenar utgör också centrala komponenter.

 

Läs mer på hemsidan www.innoverba.se