Appelbladska Smedjan


Appelbladska smedjan är en av de äldsta smedjorna som finns bevarade. Smedjan byggdes år 1827.

Låssmedsmästaren Anders Johan Appelblad gav namn åt smedjan.
Karaktäristiskt för byggnaden är att den är uppförd i två våningar och att ingången till ovanvåningen sker via en utanpåliggande trappa med svale. Smedjans inredning bestående av spis, ässja och bälg samt ett flertal verktyg är bevarad.
En trappa upp finns gesällens kammare som även den har kvar ursprunglig inredning. Smedjans spröjsade fönsterparti har troligtvis ersatt ursprungliga, mindre fönster för att få in merljus när man arbetade.
Appelbladska smedjan är knuttimrad och klädd med locklistpanel som målats faluröd. Taket är belagt med enkupigt tegel.

Idag utgör smedjan ett museum som drivs av Huskvarna Hembygdsförening.