Artist-in-residence har förekommit i konstvärlden sedan 1800-talet och är nu som då ett sätt för konstnärer att bo och verka på annan ort och för oss i Jönköpings kommun en möjlighet att låta någon arbeta i vår verksamhet en längre tid. Ett projekt är en del i kommunens mål att erbjuda internationella konstnärer möjlighet att verka här.

Den internationella gästateljén i Smedbyn har skapats av Jönköpings kommun i samarbete med Region Jönköpings län, för att stödja och främja den konstnärliga utvecklingen.

Under en begränsad tid får en konstnär tillfälle att fördjupa sin produktion i den internationella gästateljén och blir Artist in Residence. Konstnären får också tillfälle att interagera med invånarna, i första hand med aktörerna i Smedbyn och den intilliggande förskolan.

Julia Sandwall
Enhetschef Kulturproduktion
Tfn 036-10 50 71

 

Text: https://www.jonkoping.se/upplevagora/kultur/internationellgastatelje.4.74fef9ab15548f0b8002416.html