Lillsläggan har hyrt ut sin lokal. Verksamheter som finns där är Föreningen Norden och IM.

Föreningen Norden har som ideell organisation en ledande roll i att gynna och ta initiativ till gränsöverskridande samarbete mellan invånare, föreningar, företag, kommuner och stater. Vi vill, som partipolitiskt och religiöst obunden förening, bidra och utveckla det nordiska samarbetet.
Hemsida: www.norden.se

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.
Hemsida: www.imsweden.org